Uw browser ondersteunt blijkbaar geen CSS (stijlbladen). Alhoewel we ervoor zorgen dat de informatie op deze site ook zonder CSS te bekijken valt, raden we toch aan om een recentere browser te gebruiken. Als recentere browser raden we u aan te kiezen uit: Firefox of Internet Explorer

Werkdomein

Psychotherapeutische hulpverlening

Ieder mens streeft naar een leven dat voldoening biedt: op het vlak van gezin, partnerrelatie en vrienden, op professioneel gebied... Het is een kenmerk van psychische gezondheid om te streven naar een zinvol en vervullend leven. Dit streven, deze tendens om zichzelf te realiseren in harmonie met anderen ligt in de natuur van mensen.

Opdat deze zelfactualisatietendens tot verdere ontwikkeling en groei zou leiden, moet de leefomgeving voldoende veilig en ondersteunend zijn. Dit is spijtig genoeg niet altijd het geval.
Sommige mensen hebben in hun kinder- en jeugdjaren onvoldoende veiligheid en geborgenheid gekregen. En het leven stelt ons soms voor zware beproevingen: negatieve ingrijpende ervaringen, het plotse en pijnlijke verlies van een ouder, partner of kind, relatiemoeilijkheden, professionele of financiële problemen en teleurstellingen ...

In die moeilijke omstandigheden is het niet altijd evident om zich staande te houden. Dan is het vaak een kwestie van overleven.

In die crisismomenten hebben mensen nood aan begrip en steun. Gelukkig vinden de meeste mensen dit in hun eigen omgeving: in hun gezin, bij vrienden, bij hun huisarts ...

Soms is dit echter niet voldoende om er 'bovenop te komen'. Dan is professionele hulp nodig om de groeikracht in zichzelf vrij te maken en opnieuw te kunnen aanspreken. Die hulp kan u vinden bij een psychotherapeut.

U kan bij Anthos terecht voor belevingsgerichte psychotherapie, onze therapeuten hebben zich na hun basisopleiding in de klinische psychologie gespecialiseerd in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Ons therapeutisch aanbod bestaat uit individuele gesprekstherapie voor volwassenen en jongeren, partnerrelatietherapie, speltherapie voor jonge kinderen en ouderbegeleiding.

Opleiding en training

Opleidingen in de psychotherapie, organisaties en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg kunnen op ons beroep doen voor het geven van seminaries, workshops en trainingen rond therapeutische, relationele, gespreks- en luistervaardigheden, en over cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Ook voor (groeps)leertherapie en supervisie in het kader van opleidingen in de (cliëntgericht-experiëntiële) psychotherapie kan u bij ons terecht.

Organisaties en bedrijven

Zowel in de non-profit als commerciële sector beseft men dat menselijke, persoonsgebonden factoren zeker zo belangrijk zijn als de organisatiestructuur en technische hulpmiddelen. Men ziet in dat het psychosociale functioneren van medewerkers een grote rol speelt in de kwaliteit en productiviteit.

Organisatie en bedrijven kunnen op ons beroep doen voor individuele of teamcoaching voor hun leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast bieden wij trainingen op maat rond persoonlijke effectiviteit en relationele en communicatieve vaardigheden.