Uw browser ondersteunt blijkbaar geen CSS (stijlbladen). Alhoewel we ervoor zorgen dat de informatie op deze site ook zonder CSS te bekijken valt, raden we toch aan om een recentere browser te gebruiken. Als recentere browser raden we u aan te kiezen uit: Firefox of Internet Explorer

Home

Welkom op de website van Anthos.

Wat biedt Anthos aan?

Anthos wil u een kwaliteitsvolle en passende klinisch psychologische en psychotherapeutische zorg aanbieden. U kan bij ons terecht voor individuele gesprekstherapie voor volwassenen en jongeren en voor partnerrelatietherapie.

Aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen met specialisatie in de psychiatrie en psychotherapeuten bieden wij supervisie in psychotherapeutische zorg.

Organisaties en bedrijven kunnen op ons beroep doen voor individuele en teamcoaching. Wij bieden ook trainingen op maat die gericht zijn op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit bij uw werknemers.

De psychotherapeuten die in Anthos werken hebben zich, na hun basisopleiding van licentiaat of master in de klinische psychologie, gespecialiseerd in de psychotherapeutische zorg in een van de psychotherapeutische stromingen die lid zijn van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP).

Wat is psychotherapeutische zorg?

Psychotherapeutische zorg is een specialistische behandelvorm die door bij wet erkende uitoefenaars van een geestelijk gezondheidszorgberoep mag worden uitgevoerd bij psychische klachten en problemen.

Het doel van de psychotherapeutische behandeling im om gunstige veranderingen teweeg te brengen op het vlak van het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren, in relaties, persoonlijkheid of de algemene gezondheidszorg. Het doel van psychotherapie is om naast het bieden van een ondersteunende relatie, veranderingen teweeg te brengen in niet-helpende of voor de persoon en/of zijn omgeving schadelijke patronen van denken, voelen en handelen. De verstrekker van de psychotherapeutische zorg beschikt over de gevorderde expertise om op deze domeinen veranderingsprocessen op gang te brengen en te begeleiden. Hierbij zijn verschillende werkvormen mogelijk, afhankelijk van de nood en vraag van de persoon die hulp zoekt. Ook de duur van de psychotherapeutische zorg kan variëren, waarbij kortdurende of langdurige vormen van psychotherapeutisch behandeling aangewezen kunnen zijn.

De behandeling bestaat uit gesprekken met een hulpverlener opgeleid in het verstrekken van psychotherapeutische zorg. De psychotherapeutische zorgverlener spreekt met u over uw klachten en problemen. Zij doet dit op een manier die u helpt om nare ervaringen en pijnlijke gevoelens te verwerken, of om moeilijke situaties anders te bekijken en anders aan te pakken. De psychotherapeutische zorgverlener draagt geen oplossingen aan maar helpt u uw eigen oplossingen te vinden. Mensen kunnen psychotherapeutische hulp zoeken voor heel verschillende klachten en problemen. Enkele voorbeelden zijn: angsten, depressie, relatiemoeilijkheden, burnout, moeilijk verwerken van traumatische ervaringen, onverwerkte rouw, en zingevingsproblemen.

Weetje

Anthos is een oud-Grieks woord en betekent 'het ontspruitende jonge groen, bloesem'. In overdrachtelijke zin verwijst het naar 'bloei' en 'het beste, het sterkste'. De metafoor van mensen in hun groeikracht en hun sterkte aan te spreken zodat zij tot bloei komen, is voor onze benadering zeer toepasselijk. Daarom kozen wij Anthos als benaming voor ons Centrum.